Nowa podstawa programowa

Przeglądaj wygodnie aktualną podstawę programową. Wybierz etap edukacyjny, a następnie przedmiot. Podstawy programowe są aktualizowane według rozporządzeń MEN, zawierają zmiany wprowadzone w wyniku reformy z 2017 roku.

Zmiana wykazu lektur szkolnych

Zmiana wykazu lektur szkolnych

Data: 30.08.2021

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowe rozporządzenie, wprowadzające zmiany w wykazie lektur. Zmiany zaczną obowiązywać wraz z nowym rokiem szkolnym – od 1 września 2021 roku.

Przeczytaj
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Data: 31.01.2018

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Przeczytaj
Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa

Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa

Data: 12.12.2017

W roku szkolnym 2017/2018 znaleźliśmy się w nowej oświatowej rzeczywistości. Jakie jest w niej miejsce dla zadań realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych? Przeanalizowałam pod tym kątem nową podstawę programową dla poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej.

Przeczytaj
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Data: 18.07.2017

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Przeczytaj
Podstawa programowa bez preambuły o bibliotekach

Podstawa programowa bez preambuły o bibliotekach

Data: 03.03.2017

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Z podstawy programowej zniknęła niestety preambuła mówiąca m.in., że realizację celów kształcenia „powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji”.

Przeczytaj
Nowa podstawa programowa podpisana

Nowa podstawa programowa podpisana

Data: 14.02.2017

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Przeczytaj
Podstawa programowa  w pracy biblioteki szkolnej

Podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnej

Data: 31.03.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło bibliotekom szkolnym szczególną rolę w procesie kształcenia i wyraziło ją w preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego. Bibliotece szkolnej przypisano zadanie wspierania realizacji podstawy programowej, a nauczycielom wszystkich przedmiotów zalecono podjęcie współpracy z nauczycielem bibliotekarzem. Niezbędne do tego jest poparcie dyrekcji oraz inicjatywa nauczycieli przedmiotów. Nawet najbardziej aktywny nauczyciel bibliotekarz nie zrealizuje w pojedynkę zalecanej współpracy.

Przeczytaj